fbpx
5/5 - (1 vote)

Какво е AdWords?

Анита Николова  –  Дигитален маркетинг експерт

През последните години рекламната платформа Google AdWords навлезе в България и стана един от водещите инструменти в онлайн рекламата.

С помоща на Google Adwords можете да създавате кратки текстови реклами и дисплейни  банери, с които да достигнете до нови клиенти онлайн в целия свят.

Рекламите се показват на базата на ключовите думи в Google и бисквитките, с тях се изчислява релевантността на рекламата спрямо търсенето в търсачката или показването на определен сайт.

Рекламите се появяват върху официалните сайтове и приложения на Google, както и на сайтове – партньори на Google (чрез Google AdSense).

Основните предимства на рекламата в AdWords са достъпността, лесния мениджмънт и анализ на резултати.

Google AdWords e най-ефективната платформа за реклама, защото рекламата се показва точно, когато хората я търсят в търсачката на Google.

Видове кампании в AdWords

Мрежа за търсене с опция за дисплейната мрежа (Search Network with Display Select)

Този тип кампании Ви помага да достигате до хората, докато търсят с Google или посещават сайтове в мрежата.

Само мрежата за търсене (Search Network only)

С този тип кампании вашите реклами ще се покажат в мрежата за търсене на Google и хората директно ще достигнат до вашия сайт или физически магазин.

Само за дисплейната мрежа (Display Network only)

С тази кампания вашата реклама ще се показва в цялата дисплейна мрежа, която включва всички  уеб сайтове, мобилни сайтове и приложения в които има възможност да се показват реклами от Google AdWords. Освен това можете да създавате текстови реклами и банери и да правите ремаркетинг кампании.

Видеоклипове (Video)

С този тип видеокампания в YouTube можете да рекламирате във видео формат това, което им предлагате като продукт/услуга. Предимството на видео рекламата е, че е по-интерактивна и бързо грабва вниманието на потребителите.

Пазаруване (Shopping)

Тази опцията все още не е налична за България.

Кампания за мобилни приложения (Universal app campaign)

Основни термини в AdWords

Това са основните термини, които ще Ви помогнат да се включите бързо и да разберете по-добре правилата на “Игра на бидове” (“Game of Bids”).

Мрежа за търсене (Search Network)

Всички уебсайтове и приложения, в които могат да се показват рекламите от AdWords.

Дисплейна мрежа (Display Network)

Над няколко милиона уебсайта, видеоклипа и приложения, в които може да се покаже реклама ви.

Импресии (Impressions)

Импресия се отчита всеки път, когато се показва вашата рекламата на страницата с резултатите от търсенето или на друг сайт в мрежата на Google.

Ключови думи (Keywords)

Думи или изрази, които избирате за да опишете най-точно вашият продукт или услуга, за да определите по-точно къде да се показва вашата реклама.

Отрицателни ключови думи (Negative Keywords)

Думи или изрази, за които няма да се показва рекламата.

Инструмент за планиране на ключови думи (Keyword Planner)

Инструментът за планиране на ключови думи предоставя идеи за ключови думи и прогнози за трафика.

Целева страница (Landing page)

Това е уеб страницата, до която стигат хората, след като кликнат върху вашата рекламата.

Кампании (Campaign)

Сбор от рекламни групи с общ бюджет, насочване по местоположение и други настройки. С кампаниите можете да организирате категориите продукти или услуги, които предлагате.

Ремаркетинг (Remarketing)

Ремаркетинга ви дава възможност да достигате до хора, които някога са посетили вашия уебсайт. Вашите реклами могат да се показват пред тях, когато търсят с Google, като използват вашите ключови думи или посещават други уебсайтове в Дисплейна мрежа на Google.

Рекламна група (Ad group)

Рекламната група може да съдържа една или повече реклами, насочени към общи ключови думи.

Разширения на рекламите (Ad extensions)

Функция, която показва допълнителна фирмена информация заедно с вашата рекламата, като адрес, телефонен номер, оценка за магазина или още връзки към уеб страници.

Рекламен ранг (Ad Rank)

Стойност, която се използва за определяне на позицията на вашата реклама  и за това, дали те изобщо ще се показват. Рекламният ранг се изчислява въз основа на стойността на вашата офертата, компонентите на качествения рейтинг (очаквана честота на кликване, релевантност на рекламите и практическа работа с целевата страница) и очакваното въздействие на разширенията и други рекламни формати.

Качествен рейтинг (Quality Score)

Качественият рейтинг е оценка за качеството на рекламите, ключовите думи и вашите целевите страници. По-високото качество на рекламите може да доведе до по-ниски цени и по-добри позиции за тях.

Дневен бюджет (Daily budget)

Сума, която задавате за всяка рекламна кампания, за да посочите колко средно искате да харчите на ден.

Bid

Цената, която сте склонни да платите  за 1 клик или за 1000 импресии.

Действителна цена на кликване CPC (Actual cost-per-click)

Цена за 1 клик, най-използвания начин за купуване на реклами в Google AdWords

Максимална цена за клик (max CPC)

Най-високата сума, която сте склонни да платите за един клик.

Честота на кликване CTR (Clickthrough rate)

CTR = Клик / Брой импресии

Офериране за цена на хиляда импресии CPM (Cost-per-thousand impressions)

CPM означава „цена на хиляда импресии“, така че плащате за всяка група от хиляда показвания на вашата рекламата.

Офериране за цена за CPA (Cost-per-acquisition)

Цена за извършено действие.

Офериране за цена за гледане на видео CPV (Cost-per-view)

Плащате за всяко възпроизвеждане на видеоклипа си.

Ако има още термини от света на AdWords, които не разбирате и не знаете какво означават можете да откриете тяхното значение в AdWords Help на този линк.

https://support.google.com/adwords/topic/3121777?hl=bg&ref_topic=3119071,3181080,3126923

Ключови думи

Ключовата дума е тази дума, която кара вашата реклама да се появява, когато някой търси нещо подобно в търсачката на Google. Взависимост от това колко релевантна е ключовата дума AdWords прави аукцион и преценява кои реклами са с най-добър качествен рейтинг (Quality Score), за да ги покаже над резултатите от органичното търсене.

Рекламодателите се състезават с максимална цена на клик (CPC), която са склонни да дадат при търга на Google за показване на рекламите и така започва Игра на бидове.

Типове ключови думи

Широко съвпадение (Broad Match)

Рекламите ще се показват при търсения, които включват неправилен правопис, синоними, подобни търсения и други подходящи варианти.

Пример: официална червена рокля

Модификатор на широко съвпадение (Broad Match Modifier)

Рекламите ще се показват при търсения съдържащи модифицирания термин (или близки варианти, но не синоними) в произволен словоред.

Пример: +oфициална +червена +рокля

Съвпадение по фраза (Phrase Match)

Рекламите ще се показват при търсения, които представляват фраза или нейни близки варианти.

Пример: „официална червена рокля

Тази ключова дума ще се активира, когато потребител въведе търсене като: „официална червена рокля софия“, „официална копринена червена рокля”.

Точно съвпадение (Exact Match)

Рекламите ще се показват при търсения, които представляват точен термин и негови близки варианти.

Пример: [официална червена рокля]

Тази ключова дума ще се задейства, когато потребител въведе в търсачката на Google: официална червена рокля.

За да увеличите вашите продажби е необходимо да имате силно таргетиран трафик от подходящи ключови думи, които да привличат правилните клиенти към точната Целева страница (Landing Page).

Структура на рекламни кампании в AdWords

Неефективните и скъпи реклами обикновено са в резултат от лошо организирани кампании. Ако се научете привилно да структурирате кампаниите си в Google Adwords ще намалите разходите и ще увеличите печалбата си.

Google AdWords автоматично сканира целия списък с ключови думи, които се съдържат във всяка рекламна група и определя дали дадена реклама е подходяща да се показва в определен сайт с подобно съдържание.

Затова всяка рекламна група от рекламната кампания трябва да бъде свързана с конкретен продукт тема, да бъде обвързана с релевантна целева страница (Landing page) и да бъде насочена към конкретни таргет потребители.

Една кампания трябва да има само една единствена цел.

Една кампания = Една цел

Ако ключовите думи от вашия списък обхващат много широк кръг от продукти, Google AdWords може да не насочи правилно рекламата ви.

Основен инструмент на Google AdWords е ценообразуването според качеството.

Ако вашите реклами са релевантни плащате по-малко за единичен клик (CPC) и по-висока цена за по-неподходящите.

Рекламния текст за всяка реклама трябва да е релевантен със съответния списък от ключови думи.

Трябва да структурирате вашите кампаниите по възможно най-добрия начин. Например ако имате онлайн магазин за дрехи и предлагате мъжки, дамски и детски дрехи можете да направите няколко отделни рекламни групи за всяка една категория и да зададете за всяка една от тях дневен бюджет.

Във всяка една кампания можете да правите няколко рекламни групи например
“Рекламна група за обувки”, “Рекламна група за панталони” и т.н, като за всяка рекламна група правите реклами с подходящи ключови думи.

За да имате успешни кампании трябва да имате ясна цел, структура и оптимизация.

Adwords “Игра на бидове

Какво се случва в действителност, когато някой търси нещо конкретно и въведе дума или израз в търсачката на Google?

Обикновено първите четири резултата, които се показват са платени реклами а останалите след тях са органични.

Но как Google определя коя реклама да покаже?

AdWords показва само най-добрите реклами, които са релевантни на търсенето, с най-добър качествен рейтинг (Quality Score) и бид.

Качествения рейтинг (Quality Score) e оценка на това до колко рекламата, която показвате съответства на търсенето от човека. Quality Score зависи от качеството на ключовете думи и качеството на сайта.

Изчисляване на Рекламния ранг (Ad Rank)

Цената за вашата реклама е равна на отношението на Рекламния Ранг (Ad Rank) на човека под вас към вашия Качествен Рейтинг (Quality Score) + $0.01.

Пример: Действителната цената (Actual CPC) на рекламата на всеки един от рекламодателите се определя по следния начин:

Рекламодател I:   Цена = 16/10 + $0.01 = $1.61   

Рекламодател II:  Цена = 12/4 + $0.01 = $3.01

Рекламодател III: Цена = 8/2 + $0.01 = $4.01

Рекламодател IV: Цена = max CPC

Затова ако искате вашата действителна цена за рекламата да бъде възможно най-ниска трябва да направите така, че вашият Качествен Рейтинг (Quality Score) да бъде възможно най-висок.

Това е Игра на бидове.

Можете да покачите вашия Качествен Рейтинг (Quality Score) на рекламите, като подобрите целевата си страница (Landing Page), релевантността на рекламата или като изберете подходящите ключови думи, което ще подобри и вашата честотата на кликване на рекламата (CTR).

За Google една Целева страница (Landing page) е релевантна на вашата реклама, когато ключовата дума е коректна и страницата има подходящо съдържание. Това означава, че ключовата дума с която потребителя е търсил в търсачката на Google трябва да я има във вашата реклама и на Целевата страница (Landing page), за да може да се направи връзката между тях.

Какво е ROI (възвращаемост на инвестициите)?

ROI е най-важния показател и винаги трябва да го следите, защото той помага да оцените дали вашите пари, които сте изхарчели са добре използвани и сте на печалба.

ROI това е отношениeто на нетната печалба спрямо разходите и се изчислява по следният начин:

    ROI = (Приходи – Разходи по продадените стоки) / Разходи по продадените стоки)

Пример:

Искаме да рекламираме наш продукт с Google AdWords и правим рекламна кампания. Знаем, че разходите за производство на този продукт са 100лв а реално го продаваме за 300лв. След успешно приключване на рекламната кампания успяваме да продадем 10 броя от него като разходите, които сме направили са 1000лв а продажбите са на стойност 3000лв. Освен това сме инвестирали за реклама в AdWords 200лв и така разходи се увеличават и стават вече 1200лв.

ROI = (3000-1200) / 1200 = 1800 / 1200 = 150%

За тази кампания сме постигнали 150% възвращаемост на инвестициите. Това означава, че за всеки изразходен 1лв ние получаваме 2,5лв.       

Защо ROI има значение?

Изчисляването на ROI e важен защото само така реално можете да разберете колко точно пари сте получили от вашите рекламни кампании и да решите как да изхарчете останалият бюджет, които сте предвидили.

След като анализирате резултатите от кампаниите можете да подобрите тяхната ефективност, като ги оптимизирате.

Това става, като предвидите по-голям бюджет за тези, които генерират повече ROI от останалите а тези, които са неефективни оставате с по-малък бюджет.   

Полезни източници и ресурси за Google AdWords?

Ако искате да научите основите на онлайн рекламирането и да станете експерт в създаването на рекламни кампании в AdWords, тогава това място е точно за Вас. Тук ще намерите много практически съвети, които директно да приложите във вашите рекламни кампании.

Ако искате да се научите да пишете правилно реклами, които да отговарят на изискванията на Google AdWords и те да бъдат одобрявани винаги от първия път, тогава тези наръчници ще бъдат безценни за Вас.

Ако се чувствате достатъчно уверени в своите знания и умение и искате да получите някой от официалните сертификати на Google AdWords можете да се регистрирате в системата, да изгледате подготвителните курсове, да се явите на изпит, да вземете своите сертификати и всичко това Google AdWords Ви предоставя абсолютно безплатно.

Това е една малка част от света на Google AdWord ако искате да бъдете винаги победител в “Игри на бидове” трябва да се научите да правите качествени реклами с много висок Quality Score.

Искате ли да направите първата си реклама с Google AdWords още сега?

Дори и да не знаете как можете да научите, като прочетете следващата статия  ”Kак да направим първата си реклама в Google AdWords Стъпка по стъпка”.

Сега е  момента и вие да се включите в играта!